Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
15.10.2010  

Slovenija podpisala Dodatni protokol h Konvenciji o transferju obsojenih oseb

Strasbourg - Stalni predstavnik RS pri Svetu Evrope veleposlanik Damjan Bergant je 15. oktobra podpisal Dodatni protokol h Konvenciji o transferju obsojenih oseb. Protokol določa pravila, ki se uporabljajo pri transferju izvrševanja kazni v primeru obsojenih oseb, ki pribežijo iz države, kjer so obsojeni, v svojo državo, ter v primerih izgona ali deportacije, ki je posledica obsodbe.

Slovenija je Konvencijo o transferju obsojenih oseb ratificirala leta 1993. Namen konvencije je predvsem omogočiti socialno rehabilitacijo zapornikov s tem, da se jim omogoči služiti zaporno kazen v domači državi. Gre za osnovna humanitarna načela, saj lahko težave pri komunikaciji zaradi jezikovnih ovir in odsotnost stikov s sorodniki vodijo do zelo negativnih posledic pri zapornikih v tujih državah.