Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
20.10.2010  

Konferenca na visokem nivoju o problematiki Romov v Evropi

Strasbourg - 20. oktobra 2010 je v Strasbourgu potekala Konferenca na visokem nivoju o problematiki Romov v Evropi.

Na vabilo predsedujočega Odboru ministrov Sveta Evrope makedonskega zunanjega ministra Antonia Milošoskega in generalnega sekretarja Thorbjørna Jaglanda so se konference udeležili visoki predstavniki držav članic, med drugim švedska ministrica za evropske zadeve Birgitta Ohlsson, ministrica za migracije in evropske zadeve Finske Astrid Thors, turški državni minister Faruk Celik, namestnik zunanjega ministra Bolgarije Konstantin Dimitrov, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialno varnost Romunije Valentin Mocanu, državni sekretar Francije za evropske zadeve Pierre Lelluche, namestnik ministra za regionalni razvoj Rusije Maxim Travnikov in drugi.

Sodelovali so tudi podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding, direktor ODIHR Janez Lenarčič, komisar Sveta Evrope za človekove pravice Thomas Hammarberg, predsednik Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Mevlut Çavusoglu,  ter predstavniki drugih mednarodnih organizacij.

Posebnega pomena je bilo sodelovanje in nastop Rudka Kawczynkega, predsednika Evropskega foruma Romov in potujočih ljudstev, ki je poudaril, da je pri iskanju načinov za preseganje problemov, s katerimi se soočajo Romi, potrebno njihovo vključevanje ter posebej izpostavil pomen dostopa do kakovostnega izobraževanja za Rome in učenja večinskega prebivalstva o zgodovini in kulturi Romov. Izrazil je upanje, da je konferenca ter sprejem deklaracije prvi korak k implementaciji že sprejetih zavez.

Slovenijo je na konferenci predstavljal direktor Urada za narodnosti mag. Stanko Baluh, ki je v svojem nastopu izpostavil dobre prakse, ki jih je na tem področju v zadnjih letih razvila Republika Slovenija.

Države članice in evropske institucije se zavedajo pereče problematike in mnoge so že sprejele strategije in akcijske načrte za izboljšanje položaja Romov v družbi, vendar je potrebno storiti več pri implementaciji, za kar je ključna politična volja. Zgolj boj proti netoleranci, rasizmu in anti-gipsizmu ni dovolj, ampak je potrebno zagotoviti celovito vključevanje Romov in njihovo sodelovanje v družbi. Posebno pozornost je potrebno nameniti kakovostnemu izobraževanju ter socialnim in zdravstvenim pravicam, posebno pozornost pa posvetiti ženskem in otrokom. Ob potrebni aktivnosti držav članic je pomembno tudi tesno sodelovanje med Svetom Evrope, Evropsko unijo, OVSE in drugimi institucijami.

Države članice Sveta Evrope so sprejele t.i. Strasbourško deklaracijo, s katero so sodelujoči potrdili odločenost za učinkovito reševanje problematike, povezane s položajem Romov v Evropi. Deklaracija omogoča generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjornu Jaglandu, da reorganizira Sekretariat in službe Sveta Evrope, da bodo lahko učinkoviteje zagotavljale implementacijo sprejetih zavez. Deklaracija je dostopna tukaj