Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
09.11.2010  

Nadzorna misija Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti v Sloveniji

Ljubljana – Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope danes končuje obisk v Sloveniji, na katerem ocenjuje razmere lokalne in regionalne demokracije v državi. Obisk je del postopka za spremljanje izvajanja Evropske listine o lokalni samoupravi, ki jo je Slovenija ratificirala leta 1996.

Člani misije so se med drugim srečali z ministrom za lokalno samoupravo in regionalno politiko Henrikom Gjerkešem, ministrom za finance Francem Križaničem in varuhinjo človekovih pravic Zdenko Čebašek-Travnik ter tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, županom Murske Sobote Antonom Štihcem in županom Benedikta Milanom Gumzarjem.

Po obisku bo delegacija pripravila poročilo.