Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
14.12.2010  

Svet Evrope začel kampanjo proti spolnemu nasilju nad otroki »Eden od petih«

Strasbourg - V okviru Sveta Evrope poteka kampanja za ustavitev spolnega nasilja nad otroki »Eden od petih«. Kampanja se je slovesno začela v Rimu, 29. in 30. novembra 2010.

Glavni namen kampanje Sveta Evrope proti spolnemu nasilju nad otroki z naslovom »Eden od petih« je spodbuditi nadaljnji podpis, ratifikacijo in implementacijo Konvencije Sveta Evrope o varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse – the Lanzarote Convention). Lanzarote konvencija namreč vsebuje vse potrebne ukrepe za preprečevanje spolnega nasilja, zaščito otrok, ter kazenski pregon storilcev. Poleg tega si kampanja prizadeva za dvig ozaveščenosti o spolnem nasilju nad otroki, pri čemer se osredotoča na krepitev znanja ter ukrepov za preprečevanje in poročanje o tem.

Po razpoložljivih podatkih je namreč vsak od petih otrok v Evropi žrtev ene vrste spolnega nasilja. Ocenjujejo, da je v med 70 in 85 odstotkov primerov storilec nekdo, ki ga otrok pozna in mu zaupa. Spolno nasilje nad otroki lahko obsega različne oblike – od incesta in spolne zlorabe znotraj družinskega kroga, otroške pornografije in prostitucije, korupcije, ponujanje svojih uslug preko interneta do spolnega napada s strani vrstnika.

Kampanja je del programa Sveta Evrope »Izoblikovanje Evrope za in z otroci», ki si prizadeva za promoviranje otrokovih pravic in varstvo otrok pred nasiljem.

Več o kampanji si lahko preberete na spodnjem elektronskem naslovu:

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp