Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
24.09.2015  

Svet Evrope odločno podprl slovenski način izvršitve sodbe ESČP v zadevi Ališić

Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope za človekove pravice (OMN-DH), ki skrbi za nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), je 23. septembra obravnaval uresničevanje sodbe v zadevi Ališić. Izvrševanje sodbe Ališić je bilo na dnevnem redu OMN-DH četrtič (pred tem decembra 2014, marca in junija 2015), prvič pa je potekala razprava o ukrepih, ki jih je v zadnjem letu pripravila Slovenija. Razpravo je zahtevala Slovenija. Zakon o načinu izvršitve sodbe v zadevi Ališić in ukrepe, ki jih zakon predvideva, sta predstavnikom članic Sveta Evrope predstavila minister za pravosodje Goran Klemenčič in državna sekretarka na Ministrstvu za finance Irena Sodin. Zasedanja se je udeležila tudi visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo Ana Polak Petrič. Minister je poudaril, da je izvrševanje pravnomočnih sodb mednarodnih sodišč ena izmed temeljih predpostavk vladavine prava. Slovenija je nemudoma po objavi sodbe v zadevi Ališić potrdila svojo zavezanost implementaciji sodbe in učinkoviti odpravi kršitve človekovih pravic. S pravočasno sprejetim zakonom je izpolnila zahtevo iz sodbe, da mora zaradi kršitve človekovih pravic v letu dni sprejeti vse potrebne ukrepe, tudi zakonodajne, za poplačilo še nepoplačanih deviznih varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Pojasnil je, da je Slovenija na prvo mesto postavila odpravo kršitve človekovih pravic. Ne glede na to ostajajo nerešena vprašanja med naslednicami SFRJ odprta in jih bo Slovenija še naprej reševala na meddržavni ravni. Posebej je izpostavil pomen prijateljske poravnave, ki jo je Slovenija v začetku septembra letos sklenila z obema pritožnikoma. Z go. Ališić in g. Sadžakom se je poravnala pod pogoji kot jih določa zakon. Njuna pripravljenost na poravnavo nakazuje, da je rešitev iz zakona pravična in poštena. Poravnava predstavlja tudi pomemben signal drugim varčevalcem, da je zakon korekten in da bodo njihove devizne vloge pravično poplačane. Ker gre za zadnje zasedanje OMN-DH pred predvidenim pričetkom vlaganja zahtevkov s strani varčevalcev, je minister pozval države članice Sveta Evrope, da potrdijo ustreznost sistemske rešitve, ki jo je pripravila Slovenija in s tem omogočijo, da se bodo kmalu lahko pričela verifikacija zahtevkov in izplačila varčevalcem. Predstavnika Bosne in Hercegovine in Hrvaške sta predstavila stališča, ki nasprotujejo slovenski sistemski rešitvi v njenih ključnih delih. Državi se nista strinjali predvsem z določitvijo obrestne mere v zakonu ter krogom upravičencev do izplačil, kot je urejen v zakonu. Trdili sta, da slovenski zakon ni skladen s sodbo. Njunih stališč ni podprla nobena država. Državna sekretarka Irena Sodin in minister sta odboru izčrpno in prepričljivo pojasnila podrobnosti izpostavljene problematike in v nadaljevanju zasedanja so države članice soglasno in odločno podprle slovenske ukrepe. K razpravi se je prijavilo 25 držav članic, kar je za zasedanja OMN-DH nadpovprečno. Članice so med drugim poudarile, da je Slovenija z implementacijo sodbe potrdila, da gre za državo, ki predstavlja enega od stebrov varovanja človekovih pravic v Evropi in spoštovanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Odbor ministrskih namestnikov je v sklepih pozdravil prijateljsko poravnavo s pritožnikoma go. Ališić in g. Sadžakom. S tem je Slovenija izvedla vse individualne ukrepe, ki jih zahteva sodba. Države članice so pozdravile sprejem zakona ter vsa dodatna pojasnila, ki jih je nakdadno pripravila slovenska vlada. Odbor je Slovenijo pozval, da nadaljuje v začrtani smeri in zagotovi, da bo pripravljena shema pričela pravočasno delovati. Odbor je tudi odločil, da bo na marčevskem zasedanju prihodnje leto pregledal delovanje sheme izplačil. S svojimi sklepi je Odbor ministrskih namestnikov poslal Sloveniji jasno sporočilo, da so Zakon o načinu o izrševanja sodbe v zadevi Ališić in v njem zastavljeni ukrepi skladni s sodbo. Svet Evrope je s tem prižgal Sloveniji zeleno luč za pričetek izvajanja zakona. Javni poziv za vlaganje zahtev varčevalcev bo skladno z zakonom objavljen najkasneje 2.11.2015, rok za vlaganje zahtev bo začel teči 1.12.2015 in bo trajal do 31.12.2017, rok za odločanje bo 3 mesece od prejema popolne vloge, izplačilo pa bo opravljeno 30. dan po pravnomočnosti odločbe.