Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
18.11.2015  

Prvi Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Ljubljana, 18. november 2015 – Danes prvič obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Odločitev o razglasitvi tega dne je na pobudo Slovenije sprejel Svet Evrope maja letos. Spolno nasilje in spolne zlorabe otrok, ki so še posebej ranljiva skupina, predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic in imajo dolgotrajne negativne posledice na njihovo celotno življenje. Vsak peti otrok (vsaka četrta deklica in vsak šesti deček) je žrtev spolne zlorabe, v veliki večini primerov so storilci osebe, ki jim ti otroci zaupajo. Zgovorno je tudi dejstvo, da približno 90 odstotkov primerov spolnih zlorab ni prijavljenih policiji. Slovenija, ki je na predlog Združenja proti spolnemu zlorabljanju podala pobudo leta 2011, je ta dan že obeležila s posebnim dogodkom, in sicer s konferenco, ki je pred tednom dni potekala v Državnem zboru. Dogodek je potrdil potrebo po obeleževanju takega dne, saj se o spolnih zlorabah otrok še vedno ne govori in se v primeru suma spolnih zlorab še vedno premalokrat ukrepa. Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo je namenjen ozaveščanju javnosti o problematiki spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab otrok in o potrebi po preprečevanju tovrstnih dejanj. Namenjen je olajšanju javnih razprav o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo in o odpravi stigmatizacije žrtev. Ta dan predstavlja tudi priložnost za promocijo ratifikacije in izvajanja Lanzerotske konvencije, ki zavezuje države pogodbenice, da kriminalizirajo vse oblike spolnih zlorab otrok, in opredeljuje načine, kako ukrepati proti njim. Od 1. januarja 2014 je pogodbenica te konvencije tudi Slovenija. Ob tej priložnosti bi želeli opozoriti tudi na 20. november – Svetovni dan otrokovih pravic. Na ta dan je bila leta 1959 sprejeta Deklaracija ZN o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencija o otrokovih pravicah. Prav slednja v svojem 34. členu predstavlja temelj za zaščito otrok pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab.