Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
26.10.2016  

Sprejeta novela zakona, ki izrecno prepoveduje telesno kaznovanje otrok v Sloveniji

Temeljni cilj zakona je še bolj ščititi žrtve nasilja v družini ter učinkoviteje preprečevati nadaljnje zlorabe. Spremembe zakona tako prinašajo številne novosti, med drugim je dopolnjena opredelitve nasilja in izrecno določena prepoved vseh vrst nasilja v družini, vključno s telesnim kaznovanjem otrok. Slednje je ena izmed neizpolnjenih zavez Slovenije, na katero nas je že večkrat opozoril Svet Evrope in Odbor ZN za človekove pravice. Z omenjeno prepovedjo želi država sporočiti, da je kakršnakoli oblika nasilja v družini nedopustna oziroma nesprejemljiva in predstavlja kršitev človekovih pravic. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti si prizadeva za vzpostavitev ničelne tolerance do nasilja, zmanjšanje - v končnem cilju pa odpravo - vseh vrst nasilja, hkrati pa želi poskrbeti za ustrezno varstvo in zaščito žrtev. Nasilje v družini je treba obravnavati kot splošen družbeni problem, saj posega v temeljne človekove pravice. Naša skupna dolžnost je spodbujanje nenasilnega vedenja, širjenje ideje ničelne tolerance do nasilja in ustrezen odziv, če nasilje opazimo. Z namenom ozaveščanja in informiranja o problematiki nasilja v družini, s poudarkom na nasilju nad otroki, je ministrstvo pripravilo tudi medijsko kampanjo.