Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
17.03.2017  

Slovenija in BiH o reševanju težav pri verifikaciji deviznih vlog nekdanje LB

V Ljubljani se je 16. marca 2017 končal dvodnevni sestanek predstavnikov Bosne in Hercegovine in Slovenije v zvezi z izvrševanjem sodbe ESČP v zadevi Ališić. Strokovnjaki so se strinjali, da je bil v slabih petih mesecih od začetka postopka verifikacije starih deviznih vlog nekdanjih varčevalcev podružnice Ljubljanske banke (LB) v Sarajevu storjen zelo velik napredek. Hkrati so se dogovorili za nekaj dodatnih rešitev na operativni ravni s ciljem ohraniti učinkovitost in zanesljivost postopka verifikacije.

Postopek verifikacije sicer v veliki večini poteka tekoče in brez posebnosti. Slovenija je doslej prejela že več kot 29.800 zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog LB, od tega se jih nekaj več kot polovica nanaša na Glavno podružnico Zagreb, preostale pa na Glavno podružnico Sarajevo.

Ne glede na to, da se je postopek odločanja o vlogah varčevalcev LB Sarajevo pričel šele 21. oktobra 2016 (za LB Zagreb 1. decembra 2015), je do 10. marca 2017 izplačila prejelo že 2200 teh varčevalcev, skupno v višini 25,4 milijona evrov. Za glavni podružnici Zagreb in Sarajevo je bilo skupaj izvedenih že približno 14.000 izplačil na podlagi pravnomočnih informativnih izračunov in odločb, in sicer v skupnem znesku 146,1 milijona evrov.

Pri izvrševanju sodbe v zadevi Ališić se Slovenija srečuje z nekaterimi težavami, ki se nanašajo na ugotavljanje lastništva deviznih vlog in verodostojnega stanja na deviznih računih pri določenih varčevalcih nekdanje LB Glavne podružnice Sarajevo. Ker Slovenija nima dostopa do arhiva te banke, je ugotavljanje dejanskega stanja v verifikacijskih postopkih oteženo. Strokovnjaki so se dogovorili za sodelovanje med državama na operativni ravni pri pridobivanju podatkov iz bančnega arhiva v Sarajevu. Že obstoječe sodelovanje med ministrstvi za finance BiH in Republike Slovenije so tokrat nadgradili z vzpostavitvijo kanala redne komunikacije med osebjem v nekdanji podružnici ter Skladom RS za nasledstvo, ki odloča v postopkih verifikacije deviznih vlog. Ob sodelovanju BiH bodo postopki verifikacije hitrejši in učinkovitejši ter predvsem enostavnejši za varčevalce – upravičence po sodbi Ališić.

Na sestanku so bili navzoči tudi predstavniki Sveta Evrope, ki je zadolžen za nadzor nad izvrševanjem sodb ESČP in ki deli interes za odpravo vseh težav, ki se v postopku pojavijo. Shemo, po kateri Slovenija izvaja verifikacijo starih deviznih vlog na podlagi sodbe v zadevi Ališić, Svet Evrope ocenjuje pozitivno.

Predstavniki omenjenega oddelka so se v okviru obiska v Ljubljani sestali tudi s člani Projektne skupine Ministrstva za pravosodje za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP. Na srečanju so obravnavali aktivnosti za izvrševanje preostalih sodb ESČP. Slovenija po lanskoletnem zaprtju 264 sodb v skupini Lukenda (sodni zaostanki) in pilotni sodbi Kurić (izbrisani) obravnava še približno 50 sodb ESČP.