Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
01.03.2018  

20. obletnica začetka veljavnosti Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Ljubljana, 1. marec 2018 – Na današnji dan pred 20. leti je stopila v veljavo Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Ta konvencija Sveta Evrope je namenjena varstvu in promociji jezikov tradicionalnih manjšin, ki so del evropske kulturne dediščine.  

Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih  je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel 25. junija 1992,veljati pa je začela 1. marca 1998. Listino je do sedaj ratificiralo 25 držav.  

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih predstavlja prvi pravno relevanten korak Sveta Evrope k ohranitvi evropske jezikovne raznolikosti. Njen osnovni cilj je varstvo in promocija manj razširjenih jezikov, ki ne smejo biti niti dialekti, niti jeziki priseljencev. Listina navaja vrsto ukrepov, s katerimi lahko države olajšajo in vzpodbujajo uporabo manjšinskih ali regionalnih jezikov na različnih področjih javnega življenja: v izobraževanju, pred sodišči, v upravnih postopkih, v medijih, na področju kulture in gospodarstva in v socialnem življenju.  

Listina upošteva dejstvo, da je položaj manjšinskih ali regionalnih jezikov različen in da se ukrepi uporabljajo v različnih socialnih, političnih in ekonomskih razmerah. Zato Listina pogodbenicam omogoča, da  izberejo ustrezne ukrepe primerne za posamezni jezik. 

Slovenija je ratificirala Evropsko Listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope 4. oktobra 2000, v veljavo pa je Listina zanjo stopila 1. januarja 2001. V pisni izjavi ob notifikaciji je Slovenija sporočila, da kot regionalna ali manjšinska jezika na ozemlju Slovenije priznava italijanski in madžarski jezik, določbe Listine pa bo smiselno uporabljala tudi za romski jezik .

Slovenija je doslej odboru strokovnjakov, ki spremlja izvajanje listine, poslala štiri poročila, peto poročilo pa bo pripravila letos.