Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
05.12.2013  

Sklepi 1186. zasedanja Odbora ministrov o nadzoru nad implementacijo sodb ESČP – primer Kurić in drugi proti Sloveniji

Strasbourg – Med 3. in 5. decembrom 2013 je potekalo 1186. zasedanje Odbora ministrov Sveta Evrope, namenjeno nadzoru nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Na zasedanju je bil, med drugim, obravnavan primer Kurić in drugi proti Sloveniji. Zasedanja se je udeležil minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant, ki je Odbor seznanil z vsebino Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Zakon, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 21. novembra 2013, upošteva sklepe septembrskega zasedanja Odbora. S sprejetjem zakona se je, med drugim, razširil krog upravičencev v upravnem postopku ter zvišala denarna odškodnina iz 40 evrov na 50 evrov za vsak mesec izbrisa.

Delegacije so pozdravile sodelovanje ministra in dosežen napredek Slovenije od zadnjega zasedanja. Odbor je pozdravil sprejetje Zakona in razširitev kroga upravičencev ter izrazil zadovoljstvo nad zvišanjem denarne odškodnine. Odbor je sprejel odločitev, da se primer prestavi iz postopka okrepljenega nadzora v standardni nadzorni postopek, v okviru katerega ni posebnih razprav o posameznih primerih.

 (Vir: Svet Evrope)

Ob robu zasedanja Odbora se je minister Virant sestal s Komisarjem za človekove pravice Nilsom Muižnieksom in, v odsotnosti generalnega sekretarja, z namestnico generalnega sekretarja Sveta Evrope Gabriello Battaini-Dragoni.