Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
17.01.2014  

Prvo poročilo Skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA) o Sloveniji

Strasbourg – 17. januarja 2014 je Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA) izdala prvo poročilo o Sloveniji, v katerem člani skupine ugotavljajo, da so slovenske oblasti sprejele pomembne ukrepe na področju boja proti trgovini z ljudmi.

Poročilo med drugim pozdravlja tako sprejetje primerne zakonodaje in nacionalnih akcijskih načrtov ter ustanovitev koordinacijskih struktur, kot tudi javno financiranje nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s programi pomoči za žrtve trgovine z ljudmi.

Prostor za izboljšave ostaja na več področjih, kot na primer na področju trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki in trgovanja znotraj Slovenije.

Besedilo poročila je na voljo tukaj.