Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
12.03.2014  

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Kurić in ostali proti Sloveniji

Strasbourg, 12. marec 2014 – Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes razglasilo sodbo v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji glede odškodnine za premoženjsko škodo, ki je pritožnikom nastala zaradi izbrisa. Sodba potrjuje primernost rešitev, ki jih je Slovenija uveljavila z zakonom o povračilu škode izbrisanim.

Sodišče je za osnovo pri izplačilu odškodnine za premoženjsko škodo določilo pavšalni znesek 150 evrov za mesec izbrisa, kar je enako najvišji možni odškodnini, ki jo lahko izbrisani za mesec izbrisa dobi za premoženjsko in nepremoženjsko škodo po slovenski odškodninski shemi.

Sodišče posebej poudarja, da je v obravnavani zadevi pavšalna odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo primerna rešitev, Sloveniji pa priznava določeno diskrecijsko pravico pri določanju višine odškodnine.

Končno odločitev o izvajanju sodbe bo sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope.