Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
09.07.2009  

Slovenija deponirala listino o ratifikaciji Protokola št. 14 bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Stalna predstavnica Slovenije pri Svetu Evrope, veleposlanica Marjetica Bole je 7. julija 2009 pri generalnem sekretarju Sveta Evrope Terryju Davisu slovesno deponirala listino o ratifikaciji Protokola št. 14 bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki bo za Slovenijo začel veljati 1. novembra 2009.

Protokol št. 14 bis h Konvenciji o varstvu  človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bil sprejet 12. maja 2009 v Madridu na 119. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope. Slovenija ga je podpisala 27. maja, t.j. na dan ko je bil na voljo za podpis. Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o ratifikaciji Protokola št. 14 bis sprejel 16. junija 2009.

Protokol št. 14 bis, ki bo začel veljati 1. oktobra 2009, je bil skupaj s t.i. Madridskim sporazumom držav pogodbenic Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin sprejet kot začasen ukrep za povečanje učinkovitosti Evropskega sodišča za človekove pravice. Z njuno uveljavitvijo bo omogočena začasna uporaba najnujnejših postopkov, predvidenih v še ne veljavnem Protokolu št. 14 h Konvenciji o varstvu  človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejetim maja 2004, ki bi omogočil boljše filtriranje nesprejemljivih zadev ter zmanjšal število ponavljajočih se zadev.

Republika Slovenija si kot predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope aktivno prizadeva za čimprejšnjo in čim obsežnejšo izvedbo reforme Evropskega sodišča za človekove pravice.