Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
14.09.2009  

Slovenija deponirala listino o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene

Stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope je 3. septembra pri v.d. generalnega sekretarja Sveta Evrope deponirala listino o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene.

 

Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene, ki ga je Slovenija podpisala v Strasbourgu 25. maja, je bil sprejet 7. maja 2008, za podpis pa je na voljo od 27. novembra 2008. Protokol je doslej podpisalo pet držav. Slovenija je protokol ratificirala kot prva država. Protokol še ne velja.
 
Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene dopolnjuje predmetno Konvencijo, na druga področja medicinske in nemedicinske uporabe genetike pa ne posega. Protokol predpisuje ukrepe, ki jih država pogodbenica sprejme za zaščito človeškega dostojanstva in temeljnih pravic ter svoboščin, za preprečevanje vseh oblik diskriminacije in stigmatizacije osebe kot posameznika ali člana skupine na osnovi genetske zasnove in za zagotavljanje kakovosti genskih storitev testiranja za zdravstvene namene. Z ratifikacijo protokola bo Slovenija prispevala k mednarodnim prizadevanjem za boljše varstvo človekovih pravic na tem hitro razvijajočem se in dinamičnem področju medicine, pri udejanjanju evropskih norm na področju zdravja in človekovih pravic in hkrati k čimprejšnji uveljavitvi protokola.
 
Slovenija je doslej ratificirala Konvencijo o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino (5. novembra 1998) in vse njene dodatne protokole: dodatni protokol o prepovedi kloniranja človeških bitij (5. novembra 1998), dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv (19. januarja 2006), dodatni protokol glede biomedicinskih raziskav (19. januarja 2006).
 
Varstvo človekovih pravic v zvezi z biomedicino je ena od prioritet slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.