Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
14.09.2009  

Slovenija deponirala listino o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope je 3. septembra pri v.d. generalnega sekretarja Sveta Evrope deponirala listino o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Konvencija bo za Slovenijo začela veljati 1. januarja 2010.

Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi je bila sprejeta 3. maja 2005 in dana na voljo za podpis državam članicam na Tretjem vrhu Sveta Evrope v Varšavi maja 2005. Veljati je začela 1. februarja 2008, do danes pa jo je ratificiralo 26 držav članic Sveta Evrope. Slovenija, ki je konvencijo podpisala 3. aprila 2006, je s svojimi predstavniki dejavno sodelovala pri njeni pripravi in hkrati podpirala njeno sprejetje.
 
Trgovina z ljudmi je grobo kršenje temeljnih človekovih pravic ter napad na dostojanstvo in osebno integriteto posameznika, ki je bil prisiljen v fizično delo, prostitucijo, beračenje ali druge oblike dejanj pod prisilo. Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi celostno ureja predmetno problematiko na regionalni ravni in je na ta način komplementaren dokument Protokolu o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z osebami, predvsem z ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov o mednarodnem organiziranem kriminalu in preprečuje trgovino z ljudmi na globalni ravni.
 
Boj proti trgovini z ljudmi je ena od prioritet slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope.