Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
27.05.2010  

Obravnavano tretje poročilo Odbora strokovnjakov o slovenskem izpolnjevanju določil Evropske listine za regionalne in manjšinske jezike

Strasbourg, 27. maja 2010 - Odbor ministrskih namestnikov SE je 25. maja v Strasbourgu obravnaval tretje periodično poročilo Odbora strokovnjakov za Slovenijo o izpolnjevanju določil Evropske listine za regionalne in manjšinske jezike.

Poročilo je bilo potrjeno brez razprave, saj so se države strinjale z oceno Odbora strokovnjakov, da Slovenija uspešno izpolnjuje določila Listine, obenem pa je pripravljena sprejeti priporočila za nadaljnje izboljšanje položaja regionalnih in manjšinskih jezikov na svojem ozemlju. 

Dodatne informacije ter tekst poročila najdete na spletni strani Sveta Evrope.