Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
01.06.2010  

1. junija 2010 je začel veljati Protokol št. 14 k Evropski konvenciji za človekove pravice

1. junija 2010 je začel veljati Protokol št. 14 k Evropski konvenciji za človekove pravice in temeljne svoboščine (EKČP), katerega namen je povečati učinkovitost Evropskega sodišča za človekove pravice. Uveljavitev Protokola št. 14 je ključni korak k izboljšanju učinkovitosti tega sodišča in k zaščiti človekovih pravic v Evropi; Evropskemu sodišču bo omogočil, da se bolj osredotoči na primere, ki obravnavajo pomembna vprašanja človekovih pravic.


Še posebno pomembno je, da ta protokol zagotavlja zakonsko podlago za pristop EU k EKČP, k čemur se je EU zavezala z Lizbonsko pogodbo. Ta pristop bo dodatno okrepil zaščito človekovih pravic v Evropi.


Protokol je začel veljati tri mesece po tem, ko ga je kot zadnja med državami pogodbenicami ratificirala Rusija. Slovenija ga je ratificirala 29. junija 2005.

Več informacij je dostopnih na:
http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/6/27022/68e4c26cb0/