Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
14.12.2010  

Svet Evrope ustanavlja novi delni sporazum "Kulturne poti"

Strasbourg - Svet Evrope je ustanovil novi razširjeni delni sporazum Kulturne poti (EPAS Cultural Routes). Sporazum bo omogočil državam članicam in drugim zainteresiranim državam, da skupaj razvijajo tematske čezmejne kulturne poti in s tem spodbujajo kulturno sodelovanje, kakovosten turizem in regionalni razvoj.

Novi sporazum bo še okrepil sodelovanje z Evropsko unijo na tem področju. Kulturne poti bodo tako postale pomemben del Evropske turistične strategije in še posebej kulturnega turizma.

Novi delni sporazum Sveta Evrope, ki na višji kakovostni ravni nadomešča dosedanji program iz leta 1987, bo začel delovati 1. januarja 2011, s sedežem v Luksemburgu, ki že gosti Inštitut evropskih kulturnih poti.

Slovenija se pridružuje kot ustanovna članica, saj kulturi, kulturni dediščini in kulturnemu turizmu namenja veliko pozornosti.

Več informacij je na voljo na naslednji povezavi:

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Routes/default_en.asp