Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
23.01.2011  

Izjava Sveta Evrope o svobodi veroizpovedi, 21. januar 2011

Strasbourg - Odbor ministrov Sveta Evrope je 21. januarja 2011 soglasno sprejel izjavo o svobodi veroizpovedi, ki se glasi:

'Kot so pokazali nedavni tragični dogodki, so posamezniki različnih veroizpovedi vse pogosteje žrtve diskriminacije in nasilja – občasno tudi za ceno življenja – samo zaradi svojega verskega prepričanja.

Mi, 47 držav članic Sveta Evrope, ostro obsojamo takšna dejanja, kot tudi vse oblike hujskanja k verskemu sovraštvu in nasilju. Svoboda mišljenja, vesti in vere je neodtujljiva pravica, zagotovljena v Univerzalni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah, z 18. členom Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ter z 9. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah, katere skrbnik je Svet Evrope.

Nobena demokratična družba, ki temelji na vzajemnem razumevanju in toleranci, ne more obstajati brez spoštovanja svobode mišljenja, vesti in veroizpovedi. Uživanje te pravice je osnovni predpogoj za skupno življenje.'