Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
24.06.2013  

Slovenija podpisala Protokol št. 15 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Strasbourg - 24. junija 2013 je Slovenija v skupini prvih držav  podpisala  Protokol št. 15 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Odbor ministrov Sveta Evrope je Protokol št. 15 potrdil na zasedanju dne 16. maja 2013. Spremembe so predvsem rezultat reforme Sodišča za človekove pravice po konferencah v Interlakenu, Izmirju in Brightonu, in so usmerjene  v večjo učinkovitost sodišča. Za ohranitev učinkovitosti Evropskega sodišča za človekove pravice protokol prinaša naslednje vsebinske spremembe konvencije:

  • sklicevanje na načelo subsidiarnosti in doktrino tolerance do preambule Konvencije;

  • skrajšuje roka, v katerem morajo stranke vložiti tožbo na sodišče, iz sedanjih  šestih mesecev na štiri mesece;

  • odpravlja pogoj dopustnosti, v primeru kadar zadeva ni bil ustrezno obravnavan pred domačim sodiščem v okviru točke b, 3 odst., 35 člena.

  • odpravlja pravico stranke v postopku, da nasprotuje prestavitvi primera s Senata na Veliki Senat;

  • spreminja zgornjo starost za sodnika iz sedanjih 70 let na starost kandidata 65 let, po datumu, do katerega mora biti seznam kandidatov predložen Parlamentarni Skupščini.

V imenu Slovenije je Protokol št. 15 podpisal g. Damjan Bergant, Veleposlanik, Stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetu Evrope.