Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
14.10.2011  

21. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Strasbourg - 21. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti bo potekalo od 18. do 20. oktobra 2011.

Glavna tema razprave bo "Živeti skupaj v dostojanstvu'', v okviru katere bodo razpravljali o vključenosti posameznika v družbo ter ozaveščanju na področju človekovih pravic na lokalni ravni.

Člani kongresa bodo razpravljali med drugim tudi o položaju Romov in vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri spodbujanju njihove integracije v družbo, o novih oblikah nasilja v mestih ter o prizadevanju za boj proti spolni zlorabi otrok.

Med drugim bo kongres obravnaval poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v Srbiji, v Sloveniji, na Finskem, v Latviji in v Bolgariji ter razpravljal o opazovanju volitev v Albaniji in Moldaviji.

Slovenijo bo na kongresu zastopala županja občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc.