Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
14.10.2011  

50. obletnica Evropske socialne listine, 18. oktober 2011

Strasbourg - Evropska socialna listina, ki zagotavlja socialne in ekonomske človekove pravice, je bila sprejeta leta 1961, spremenjena pa leta 1996. 18. oktobra 2011 bomo obeležili 50. obletnico te pomembne konvencije Sveta Evrope.

Evropska socialna listina določa pravice in svoboščine ter ustanavlja nadzorni mehanizem, ki zagotavlja spoštovanje zagotovljenih pravic in svoboščin s strani držav pogodbenic. Listina zagotavlja pravice in svoboščine, ki zadevajo vse posameznike v njihovem vsakodnevnem življenju. Osnovne pravice so pravica do primerne nastanitve, zdravja, izobraževanja, zaposlitve, socialnega in pravnega varstva, gibanja oseb ter nediskriminacije.

Ob priložnosti 50. obletnice Evropske socialne listine je Odbor ministrov Sveta Evrope na svojem 1123. zasedanju 12. oktobra 2011 sprejel posebno deklaracijo.

Skupno je listino ratificiralo 43 držav: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Moldova, Črna gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Ruska federacija, Slovaška, Srbija, Slovenija, Španija, Švedska, Makedonija, Turčija in Velika Britanija.

Slovenija je ratificirala Evropsko socialno listino (spremenjeno) leta 1999.

Svet Evrope obeležuje 50. obletnico z več dogodki, ki potekajo preko celega leta. Več informacij je dostopnih tukaj.