Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
20.05.2009  

Kulturno-promocijski dogodek v Strasbourgu ob predsedovanju Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope

V sredo, 20. maja bo v Strasbourgu na sedežu Sveta Evrope odprtje razstav »Voda, naše upanje« in »Tanja Pak, dela v steklu«. Promocijski dogodek v organizaciji Urada vlade za komuniciranje bo prvi izmed 54-ih dogodkov med predsedovanjem Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope.

Z uradnim odprtjem mozaične fotografske razstave o slovenskih narodnih parkih in varovanih območjih »Voda, naše upanje«, nadgrajene z razstavo skulptur avtorice Tanje Pak, se bo v sredo, 20. maja 2009, v Strasbourgu, na sedežu Sveta Evrope ob prvem zasedanju odbora namestnikov ministrov pod vodstvom slovenske veleposlanice Marjetice Bole, odvil prvi izmed 54 dogodkov, načrtovanih za čas šestmesečnega slovenskega predsedovanja.

Z razstavo »Voda, naše upanje«, ki je nastala kot skupni slovensko-francoski projekt, predstavljamo Slovenijo kot zakladnico narave z izjemno raznoliko pokrajino ter pestro rastlinsko in živalsko raznovrstnostjo: 63% njene površine prekrivajo gozdovi, ki so del ekološkega omrežja Natura 2000, 12.6% ozemlja pa prekrivajo zavarovana območja, ali kot jim pogosto rečemo - parki. Teh je v Sloveniji 47, od tega en narodni, trije regijski in kar 43 krajinskih parkov. Na razstavi je predstavljenih osem zavarovanih območij, ki so najbolj značilna za različne slovenske pokrajine, in seveda slovenske vode, ki predstavljajo zaščitni znak Slovenije. S 7500 izviri, 26000 km dolgo mrežo potokov in rek, 200 umetnimi in naravnimi jezeri ter 7700 občasno delujočimi hudourniki se Slovenija uvršča med evropske države z najbogatejšimi in najbolj dinamičnimi vodnimi sistemi.

Varstvo narave in njenih voda ima na Slovenskem dolgo zgodovino. Slovenci se že od nekdaj zavedamo soodvisnosti človeka in narave in zato zgodovinsko spoštljivo gospodarimo z naravnimi viri in skrbimo za trajnostni razvoj, ki se kaže tudi v prepoznavnih slovenskih krajinah.

Krajine imajo pomembno vlogo za kakovost bivanja posameznika in celotne družbe. So ključni element krajinske dediščine. Predstavljajo in krepijo narodno in evropsko identiteto, kot je zapisano v Evropski konvenciji o krajini iz leta 2000 na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope, ki mu Slovenija predseduje od 12. maja do 18. novembra letos. Konvencija se zavzema za ohranitev krajinske dediščine, za kompleksno obravnavo krajin in večje zavedanje pomena krajine kot vrednote, ki je odraz skupnega delovanja naravnih procesov in človekovih dejavnosti.

Slovenska krajina je zaradi svoje lege na stičišču treh različnih svetov: Alp, Jadranskega morja in Panonske nižine ter njene vpetosti v stičišče različnih kultur in vplivov, zelo raznolika, kar se odraža v sodobni interpretaciji kulturne dediščine in kaže v izjemnih delih vrhunskih slovenskih oblikovalcev in umetnikov, med katere sodi Tanja Pak, ki živi in ustvarja v Ljubljani.

V okviru ambientalne postavitve z naslovom «Tanja Pak, dela v steklu« so v Strasbourgu  razstavljene skulpture »Drevesa« in »Frames: 1. Kamni, 2. Ladjice, 3. Veje«, v katerih se energija narave združuje s kamnom – železom – steklom – lesom, z elementi, ki so že sami po sebi pomenljivi kot materiali umetniškega ustvarjanja in s katerimi Tanja Pak gradi. Kamnu, lesu in železu je kot antipod postavila proizvod človeških rok - steklo, ki s svojo prosojnostjo deluje krhko, čarobno, skoraj nadzemeljsko in ki skupni razstavni mozaični postavitvi dodaja kakovostno oblikovalsko vrednost.

Mozaično razstavo, ki bo odprta do 18. junija 2009, je pripravil Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje v sodelovanju s Stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu in Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije.