Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
28.05.2009  

Slovenija podpisala Protokol št. 14bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope Marjetica Bole je v Strasbourgu 27. maja podpisala Protokol št. 14bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je predviden kot začasni ukrep za povečanje učinkovitosti Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se srečuje z vse večjimi zaostanki.

 

Veleposlanica Marjetica Bole je 27. maja v Strasbourgu v imenu Slovenije podpisala Protokol št. 14bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bil sprejet 12. maja 2009 v Madridu, na 119. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope.  Sprejet je bil z namenom čimprejšnje uveljavitve najnujnejših postopkov (omogočanje boljšega filtriranja nesprejemljivih zadev in zmanjšanje števila ponavljajočih se zadev) Protokola št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejetega maja 2004, ki pa še ne velja, ker postopek ratifikacije ni dokončan v vseh državah članicah Sveta Evrope. Protokol št. 14bis odpira pravno pot za dosego čimprejšnjega povečanja učinkovitosti Evropskega sodišča za človekove pravice.

Slovenija je 12. maja v Madridu od Španije prevzela predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope. Prav reforma Evropskega sodišča za človekove pravice je ena od glavnih prioritet slovenskega predsedovanja. Dokončanje postopka ratifikacije Protokola št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ostaja prednostna naloga, ne glede na podpis Protokola št. 14bis, saj je ta le začasen ukrep do uveljavitve prvega.