Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
18.05.2018  

Državni sekretar Andrej Logar na 128. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope

Državni sekretar Logar je poudaril, da mora Svet Evrope ostati močna organizacija s stabilnimi, predvidljivimi in zadostnimi viri za vedno večje izzive in naloge, s katerimi se sooča v trenutnih zaostrenih razmerah geostrateških, političnih in finančnih sprememb. To velja tudi za financiranje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Izrazil je zaskrbljenost zaradi dogajanj v Evropi, tudi kar zadeva nedavne umore novinarjev ob preiskovanju primerov korupcije ter izpostavil pomembno preventivno vlogo platforme Sveta Evrope za zaščito in varnost novinarjev. Poudaril je izredno pomembno vlogo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter izpostavil pomen izvrševanja sodb.

Slovenija je v zadnjih 18 mesecih drastično znižala število primerov pred ESČP in sicer z več kot 1.500 primerov na približno 120. Slovenija zagovarja močno in neodvisno Sodišče.

Ministri so se v luči aktualnih izzivov zavzeli za oblikovanje dolgoročne politične vizije za okrepitev organizacije in sprejeli Protokol Konvencije Sveta Evrope o varstvu osebnih podatkov. V digitalni dobi Svet Evrope tako ohranja pomembno vlogo pri oblikovanju novih standardov v luči vedno novih groženj varstvu zasebnosti pri uporabi novih tehnologij.

Ministri so razpravljali tudi o vlogi Sveta Evrope pri reševanju konfliktov in kriz v Evropi ter o izzivih zagotavljanja varstva pravic na teh območjih. Dosedanji predsedujoči Odboru ministrov Sveta Evrope, zunanji minister Danske, ob zaključku zasedanja predsedovanje za naslednjih šest mesecev predaja Hrvaški.