Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
03.05.2019  

70. obletnica ustanovitve Sveta Evrope

Ljubljana, 3. maj 2019 – 5. maja, pred 70. leti, je bil ustanovljen Svet Evrope, najstarejša vseevropska mednarodna organizacija, ki danes povezuje 47 držav članic z več kot 830 milijoni prebivalcev. Države članice so se zavezale k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije ter vladavine prava. Med njimi je tudi Slovenija, ki se je v svojih 26. letih članstva uveljavila kot aktivna in kredibilna članica te pomembne mednarodne organizacije. Svet Evrope na vseevropskem prostoru zagotavlja široko razvejano pravno podstat za človekove pravice in temeljne svoboščine, demokracijo in vladavino prava kot temeljno predpostavko miru in blaginje Evropejk in Evropejcev. Njegova vloga je danes, ko smo priča porastu populizma, nacionalizma in ksenofobije, neizvrševanju mednarodnih obveznosti ter zanikanju osnovnih človekovih pravic v imenu varnosti, pomembnejša kot kadarkoli prej. Preko vzpostavljanja in nadzora nad izvrševanjem enakih standardov za vse Svet Evrope prispeva k uveljavitvi temeljnih gradnikov demokratične varnosti, kot so neodvisnost sodstva, svoboda izražanja, svoboda zbiranja in združevanja, delovanje demokratičnih institucij in vključujoče družbe. Obenem spodbuja ohranjanje kulturne raznolikosti, med drugim preko zaščite narodnih manjšin. Omogoča tudi izmenjavo dobrih praks med državami, saj se le-te pogosto soočamo s podobnimi izzivi. Slovenija dodano vrednost Sveta Evrope vidi predvsem na področju krepitve konvencijskega sistema, ki obsega preko 220 različnih pomembnih mednarodnih konvencij in katerega ključni člen je Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Državljani članic Sveta Evrope, vključno z državljani Slovenije, se lahko za uresničevanje pravic iz Konvencije obrnejo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Slovenija je postala članica Sveta Evrope 14. maja 1993. Članstvo v Svetu Evrope je predstavljalo pomemben korak v procesu uveljavljanja nove države in je med drugim pripomoglo k izpolnjevanju pogojev za članstvo v Evropski uniji. Slovenija je pogodbenica velikega števila pomembnih konvencij Sveta Evrope in se je uveljavila kot aktivna in kredibilna članica organizacije. Prizadeva si za nadaljnje zagotavljanje dosežene ravni standardov človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in vladavine prava kot dodanih sistemskih vrednot Sveta Evrope. Podpira tudi delovanje in ozaveščanje o pomenu Evropskega sodišča za človekove pravice kot osrednjega varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin v evropskem prostoru ter se zavzema za polno in pravočasno izvrševanje sodb sodišča.