Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
05.09.2019  

Veleposlanik Andrej Slapničar predal poverilno pismo generalnemu sekretarju Sveta Evrope

Veleposlanik – stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetu Evrope Andrej Slapničar je 4.9.2019 v Strasbourgu generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjørnu Jaglandu predal poverilno pismo.  

Svet Evrope je ena ključnih organizacij, ki na evropskem kontinentu daje osnovo za spoštovanje mednarodnega prava, vladavine prava, človekovih pravic in demokratičnih svoboščin ter demokratičnih načel, katerim je Slovenija še posebej zavezana. Za Slovenijo ostaja pomembna vrsta konvencij, ki jih je v 70. letih obstoja, ki ga obeležujemo letos, sprejel Svet Evrope, še posebej Evropska konvencija o človekovih pravicah, spoštovanje katere zagotavlja Evropsko sodišče za človekove pravice. Za Slovenijo je prav tako pomembno, da organizacija poleg številnih področij, s katerimi se ukvarja, naslovi tudi nove izzive, kamor sodi vprašanje umetne inteligence s poudarkom na zaščiti človekovih pravic.