Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
07.04.2011  

Obisk komisarja za človekove pravice Sveta Evrope Thomasa Hammarberga ob svetovnem dnevu Romov

Ljubljana - Ob svetovnem dnevu Romov, 8. aprilu, je na obisku v  Republiki Sloveniji komisar za človekove pravice Sveta Evrope Thomas Hammarberg, ki se bo udeležil prireditve v počastitev svetovnega dneva Romov v Kamencih v občini Črenšovci. V okviru obiska se bo komisar Hammarberg srečal z najvišjimi predstavniki Republike Slovenije, s predstavniki institucij, ki se pri svojem delu srečujejo z varstvom človekovih pravic pripadnikov romske skupnosti, in s predstavniki civilne družbe.

Svetovni dan Romov, 8. april, se praznuje v spomin na prvi svetovni kongres Romov, ki je potekal na ta dan leta 1971 v Londonu. Ta dan nudi priložnost za razmislek o kulturni raznolikosti kot vrednoti in pristopu k odpravi vseh predsodkov, ki se pojavljajo v odnosih do romske skupnosti kot ene najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Romi predstavljajo največjo manjšinsko skupnost v Evropi, ki se tudi zaradi dejstva, da njihovih interesov ne zastopa nobena »matična« država, soočajo s socialno izključenostjo. Zato si Republika Slovenija v okviru mednarodnih organizacij, zlasti Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope, prizadeva za okrepitev političnih zavez držav članic v zvezi z varstvom človekovih pravic Romov.

Vabilu Romov na letošnje praznovanje svetovnega dne Romov 8. aprila v Kamencih se je odzval komisar za človekove pravice Sveta Evrope Thomas Hammarberg. Eno izmed prioritetnih področij dela komisarja Hammarbega so ravno človekove pravice Romov in popotnikov. 

Poleg udeležbe na prireditvi v počastitev svetovnega dneva Romov se bo komisar Hammarberg 7. aprila srečal s predsednikom Republike Slovenije dr. Danilom Türkom, ministrom za zunanje zadeve Samuelom Žbogarjem, ministrico za notranje zadeve Katarino Kresal, ministrico za kulturo Majdo Širca in varuhinjo človekovih pravic dr. Zdenko Čebašek-Travnik, 8. aprila pa še z ministrom za šolstvo in šport dr. Igorjem Lukšičem. S strani predstavnikov Strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij mu bodo predstavljene tudi dobre prakse pri urejanju romskih naselij v Republiki Sloveniji. 

Del obiska bo komisar Hammarberg izkoristil tudi za srečanje s predstavniki nevladnih organizacij in člani romske skupnosti.