Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
08.04.2011  

Svet Evrope sprejel Konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini

Strasbourg – Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je včeraj na svoji 1111. seji sprejel Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Ministrstvo za zunanje zadeve in Urad za enake možnosti pozdravljata sprejetje te konvencije, ki je prvi mednarodno-pravno zavezujoči dokument, namenjen izključno preprečevanju tovrstnega nasilja.

Konvencija je rezultat več kot dve leti trajajočih pogajanj med državami članicami Sveta Evrope, v katerih je aktivno sodelovala tudi Slovenija. Predstavnice in predstavniki Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti in Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu so s konstruktivnim pristopom bistveno pripomogli k uspešnemu rezultatu pogajanj. Konvencija bo predvidoma odprta za podpis na 121. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope, ki bo potekalo 11. maja 2011 v Istanbulu.

Februarja 2009 je Odbor ministrskih namestnikov ustanovil Ad hoc odbor strokovnjakov in strokovnjakinj (CAHVIO) z namenom, da pripravi Konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Odbor je svoje delo zaključil januarja 2011. Pogajanja v zvezi s konvencijo in njej pripadajočim pojasnjevalnim memorandumom pa so se nadaljevala v okviru Odbora ministrskih namestnikov.