Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
06.05.2011  

121. zasedanje Odbora ministrov Sveta Evrope, 10. - 11. maj 2011

Strasbourg - 10. in 11. maja 2011 bo v Carigradu v Turčiji potekalo letošnje, že 121. zasedanje Odbora ministrov Sveta Evrope, ki se ga bo udeležil minister za zunanje zadeve RS Samuel Žbogar. Odbor ministrov je osrednji organ Sveta Evrope, v katerem so zastopane vlade 47 držav članic. Na ministrski ravni se sestane enkrat letno.

Na letošnjem zasedanju bodo obravnavane teme, povezane z aktualnimi dejavnostmi Sveta Evrope, vključno s poročilom generalnega sekretarja Thorbjorna Jagalna o reformi in implementaciji Strasbourške deklaracije o Romih, ter z drugimi političnimi zadevami, med drugim o Gruziji, ter o odnosih med Svetom Evrope in Evropsko unijo.

Posebna pozornost bo posvečena Evropski konvenciji o človekovih pravicah in prihodnosti Evropskega sodišča za človekove pravice, predvsem na osnovi deklaracije, sprejete na nedavni konferenci ministrov za pravosodje v Izmirju, ter pripravam na oblikovanje sosedske politike Sveta Evrope v luči zadnjih dogodkov v Severni Afriki oziroma Južnem Mediteranu. Na zasedanju bo predstavljeno poročilo Skupine eminentnih oseb, ki je pod vodstvom nekdanjega nemškega zunanjega ministra Joschke Fischerja preučila pojave nestrpnosti in netolerance v sodobni evropski družbi ter predlagala nekatere ukrepe za izboljšanje sožitja v evropski družbi 21. stoletja.

Na zasedanju bo trenutno predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope Turčija za prihodnjih šest mesecev predala predsedovanje Ukrajini. Slovenija je Odboru ministrov predsedovala v letu 2009.