Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
27.05.2011  

Ukrajina prevzela predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope

Strasbourg - 11. maja 2011 je na 121. ministrskem zasedanju v Istanbulu Ukrajina prevzela predsedovanje Odboru ministrov za naslednjih šest mesecev.

Ukrajina bo v okviru ciljev in prioritet Sveta Evrope, ki so predvsem krepitev demokracije, spoštovanje vladavine prava, varstvo človekovih pravic, največ pozornosti posvečala: varstvu otrokovih pravic; človekovim pravicam in vladavini prava v kontekstu demokracije in stabilnosti v Evropi; ter krepitvi in razvoju lokalne demokracije.

V okviru varstva otrokovih pravic bo Ukrajina krepila koordinacijsko vlogo Sveta Evrope pri implementaciji regionalnih in nacionalnih iniciativ držav članic. Veliko poudarka bo na implementaciji obstoječih programov in odločitev, hkrati pa tudi na razvoju novih prioritet, s posebno pozornostjo na razreševanju problemov nasilja nad otroci in pravicami otrok do zdravstvenega varstva.

Novembra 2011 bo od Ukrajine predsedovanje prevzela Velika Britanija.