Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
16.06.2011  

Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel resolucijo v primeru kolektivne pritožbe št. 53/2008 FEANTSA proti Sloveniji, 15. junij 2011

Strasbourg - Odbor ministrov Sveta Evrope je na svojem 1116. zasedanju 15. in 16. junija 2011 sprejel resolucijo v primeru kolektivne pritožbe št. 53/2008 FEANTSA – federacija nacionalnih organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva - proti Sloveniji.

V resoluciji, s katero je zaključen postopek kolektivne pritožbe, je Odbor ministrov v skladu z 9. členom Dodatnega protokola k Evropski socialni listini o kolektivnih pritožbah po obravnavi poročila Evropskega odbora za socialne pravice na osnovi informacije Vlade Republike Slovenije v zvezi z implementacijo ugotovitev pozdravil ukrepe, ki jih je v ta namen sprejela Vlada RS ter njeno zavezanost, da stanje uskladi z določbami Evropske socialne listine.

Združenje najemnikov Slovenije je preko FEANTSA leta 2008 zoper Slovenijo sprožilo postopek zaradi domnevne kršitve Evropske socialne listine (ESL), ki se je nanašala predvsem na položaj najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih.

S sprejeto resolucijo na zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope je postopek zaključen z ugotovitvijo, da je Slovenija izvedla ustrezne ukrepe ter uskladila stanje z Evropsko socialno listino.