Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
11.04.2014  

Obisk ministra za pravosodje, dr. Senka Pličaniča - Strasbourg, 11. april 2014

Strasbourg - Minister za pravosodje dr. Senko Pličanič bo v petek, 11. aprila 2014,  generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjørnu Jaglandu predal ratifikacijske listine o ratifikaciji Tretjega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi.

Slovenija bo tako deveta država, ki je ratificirala omenjeni protokol, ki pospešuje in  olajša postopke izročitve ter posledično poenostavlja uporabo Evropske konvencije o izročitvi, z dopolnitvijo njenih določb v primerih, ko oseba, ki se izroča, soglaša z izročitvijo.

Konvencija o izročitvi je bila sprejeta v Strasbourgu 13. decembra 1957, pri čemer je potrebno izpostaviti, da gre za enega izmed ključnih instrumentov, ki v razmerju do držav, ki niso članice Sveta Evrope, ureja institut izročitve. Slednji se uporablja v razmerju do vseh članic Sveta Evrope, kot tudi treh nečlanic in v praksi predstavlja najpogostejšo pravno podlago za izvedbo postopka.

Minister Pličanič se bo srečal tudi s predsednikom Evropskega sodišča za človekove pravice Deanom Spielmannom, s katerim bosta govorila o pomenu Evropskega sodišča za človekove pravice za zaščito človekovih pravic v Evropi, ukrepih, ki jih izvaja Slovenija za zmanjševanje sodnih zaostankov (primer Lukenda) in razmerah v zaporu Ljubljana (primer Mandič in Jovič).