Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
12.05.2014  

Evropska konvencija o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirana)

Republika Slovenija je preko Stalnega predstavništva pri Svetu Evrope v Strasbourgu 12. maja 2014 pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjornu Jaglandu deponirala listino o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirane) – CETS No. 193.

Slovenija je Evropsko konvencijo o zaščiti živali v mednarodnem prevozu iz leta 2003 podpisala 26. novembra 2012. Konvencija določa osnovna načela glede zaščite živali v mednarodnem prevozu, ki veljajo za vse vrste živali.