Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
19.05.2015  

Minister Erjavec na 125. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope

Minister Erjavec je na zasedanju poudaril proaktiven pristop Sveta Evrope do krize v Ukrajini. Predstavil je pobudo "Pozitivna agenda za mlade Zahodnega Balkana", ki se je aprila letos začela v okviru Procesa Brdo in lahko služi kot pozitiven vzor za mlade v širši regiji Sveta Evrope. Pri tem je opozoril na pomembnost medsebojnega spoznavanja in izobraževalne mobilnosti, ki omogočata preseganje stereotipov, medsebojno spoštovanje in sožitje. Pozdravil je tudi odločitev Sveta Evrope za razglasitev Evropskega dne za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki je bila sprejeta na pobudo Slovenije, ter se državam članicam zahvalil za podporo. Odprl je tudi perečo temo mednarodnega terorizma, kajti na tem področju ne zadostuje zgolj represiven odziv, temveč je treba skrbno obravnavati okoliščine, ki botrujejo tovrstnim pojavom. Minister je izrazil prepričanje, da je Dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma ustrezna podlaga za poenotenje pristopa k dodatnemu pravnemu urejanju boja proti terorizmu. Generalni sekretar Sveta Evrope je predstavil svoje drugo letno poročilo o stanju človekovih pravic v Evropi, ki razkriva nekatere pomembne pomanjkljivosti in zaskrbljujoče trende, kar zahteva ustrezno obravnavo. Minister Erjavec je potrdil zavezanost Slovenije varstvu človekovih pravic, vladavini prava in Evropskemu sodišču za človekove pravice. Na zasedanju je dosedanja predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope Belgija predsedovanje predala Bosni in Hercegovini, ki bo Odboru ministrov predsedovala prihodnjih šest mesecev. Ministri so zasedanje začeli sinoči z delovno večerjo. Osrednja tema delovne večerje je bila "Trenutni izzivi in razvoj dogodkov v Jugovzhodni Evropi". Minister Erjavec je v svojem nastopu izpostavil, da je regija v zadnjih dvajsetih letih dosegla izjemen napredek. Evroatlantska perspektiva regije ostaja ključna, saj je napredek na tej poti in vpetost držav regije v širitveni proces EU najboljša motivacija ter spodbuda za sprejemanje potrebnih reform. Minister Erjavec je obenem opozoril, da regija še vedno ni ireverzibilno stabilna, saj ostajajo odprta vprašanja, ki - v kolikor ostanejo nerazrešena - lahko vplivajo na stabilnost. Treba je spodbujati konstantno dinamiko širitvenih korakov, naslavljati in reševati preostala odprta vprašanja. Stanje na mestu namreč ni opcija, na kar opozarjajo tudi zadnji dogodki v Makedoniji.