Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
31.05.2013  

Poročilo GRECO v okviru četrtega nadzornega cikla za Slovenijo

Strasbourg – Skupina držav za boj proti korupciji Sveta Evrope (GRECO) je po prejemu soglasja s strani Slovenije javnosti predstavila ocenjevalno poročilo v okviru četrtega nadzornega cikla.

V poročilu GRECO ugotavlja, da je Slovenija popravila posamezna določila v zvezi s korupcijo, ki se nanašajo na poslance Evropskega parlamenta, sodnike in tožilce. Hkrati ugotavlja, da so potrebni popravki na področju izobraževanja o integriteti in navzkrižju interesov za zagotovitev boljšega izvajanja pravnega okvira za preprečevanje korupcije. Na tem področju mora Slovenija vzpostaviti sklop pravil ravnanj, skupaj z mehanizmom za nadzor in sankcije v primeru kršitev.

GRECO od Slovenija zahteva tudi okrepitev vloge upravnih organov, sodstva in tožilstva pri razvoju celovitosti in obvladovanja korupcijskih tveganj.

Implementacija 19 priporočil naslovljenih na Slovenijo bo obravnavana na zasedanju GRECO v drugi polovici 2014.

Poročilo je dostopno tukaj