Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
10.07.2012  

Odbor ministrov sprejel resolucijo o implementaciji Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin v Sloveniji, 4. julij 2012

Strasbourg - Odbor ministrov Sveta Evrope je na svojem 1147. zasedanju, 4. julija 2012, sprejel resolucijo o implementaciji Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin v Sloveniji.

Slovenija je ratificirala Okvirno konvencijo Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin 25. marca 1998, tokratna resolucija pa je rezultat že tretjega nadzornega cikla. Mnenje o implementaciji konvencije ter položaju manjšin v Sloveniji je pripravil Svetovalni odbor strokovnjakov Sveta Evrope.

V resoluciji Odbor ministrov ugotavlja pozitivne korake, ki jih je naredila Slovenija v zvezi z varstvom Romov ter izpostavlja pomen februarja 2011 sprejete Deklaracije o politiki do novih narodnih skupnosti. Izpostavlja tudi pomen varuha človekovih pravic. Ob tem opozarja, da je družbeno ekonomski položaj Romov v nekaterih regijah še vedno zaskrbljujoč, omenja pa tudi problem sovražnega govora. Veliko pozornosti namenja italijanski in madžarski narodni skupnosti, pri čemer med drugim opozarja na pomen zagotavljanja ustreznih učiteljev za dvojezične oziroma italijanske šole.

Sprejeta resolucija je dostopna na spletni strani konvencije.

Vsa poročila Slovenije po konvenciji ter mnenja Svetovalnega odbora in do sedaj sprejete resolucije so dostopne tukaj.