Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
10.07.2012  

Odbor ministrov sprejel resolucijo o implementaciji Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin v Italiji, 4. julij 2012

Strasbourg - Odbor ministrov Sveta Evrope je na svojem 1147. zasedanju, 4. julija 2012, sprejel resolucijo o implementaciji Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin v Italiji.

Italija je ratificirala Okvirno konvencijo Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin 3. novembra 1997, tokratna resolucija pa je rezultat že tretjega nadzornega cikla. Mnenje o implementaciji konvencije ter položaju manjšin v Italiji je pripravil Svetovalni odbor strokovnjakov Sveta Evrope.

V resoluciji Odbor ministrov ugotavlja, da zakonodaja o varstvu manjšin v Italiji ni v celoti implementirana, ter da glavni problem ostaja finančna podpora manjšinam. Posebej so izpostavljene zamude pri implementaciji zaščitnega zakona za slovensko manjšino (zakon št. 38/01), ravno tako pa tudi potreba po izboljšanju javne uporabe slovenščine, dostopa do medijev v slovenskem jeziku za vso manjšino ter finančna podpora za kulturne dejavnosti in izobraževanje. Odbor poziva Italijo, naj začne formaliziran dialog s slovensko manjšino, ki naj obravnava tudi implementacijo zakonodaje, ki se nanaša na varstvo slovenske manjšine, še posebej zakona št. 38/01, ter da zagotovi, da sedanja gospodarska kriza in varčevalni ukrepi ne bodo imeli nesorazmernih posledic za podporo narodnim manjšinam. Italijo poziva k sprejemu bolj učinkovitih ukrepov za zagotavljanje učiteljev in učbenikov za manjšinsko izobraževanje, ter tudi ukrepov za vzdrževanje in primernost šolskih poslopij, še posebno v primeru dvojezične slovensko-italijanske šole v Špetru.

Sprejeta resolucija je dostopna na spletni strani konvencije.

Vsa poročila Italije po konvenciji ter mnenja Svetovalnega odbora in do sedaj sprejete resolucije so dostopne tukaj.