Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
06.06.2013  

Zaključki 1172. zasedanja Odbora ministrov o nadzoru nad implementacijo sodb ESČP - primer Kurić in drugi proti Sloveniji

Strasbourg – med 4. in 6. junijem 2013 je potekalo 1172. zasedanje Odbora ministrov Sveta Evrope, namenjeno nadzoru nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Na zasedanju je bil med drugim obravnavan primer Kurić in drugi proti Sloveniji. Zasedanja se je udeležil tudi minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant, kar so člani Odbora še posebej pozdravili. Minister je Odboru predstavil stanje implementacije sodbe glede izbrisanih. Minister je Odbor obvestil, da bo poseben zakon, ki bo vzpostavil odškodninsko shemo praviloma sprejet do konca letošnjega leta. Upravičenci odškodnine bodo tisti izbrisani, ki so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ali slovensko državljanstvo, odškodninska shema pa bo opredelila tako premoženjsko kot nepremoženjsko škodo, shema pa naj bi vsebovala tudi dodatne ukrepe, namenjene izbrisanim, ki bi jih lahko uveljavljali na področju zdravstvenega zavarovanja, v programih socialne pomoči, izobraževanja, štipendiranja, reševanj stanovanjske problematike in integracijskih programov.

V razpravi so delegacije pozdravile napredek, dosežen v zadnjem času, najbolj pa jih je zanimala določitev kroga upravičencev ter časovni okvir za sprejem zakona.

Odbor je pozval Slovenijo, da okrepi napore za sprejem posebnega zakona, ki bo vzpostavil odškodninsko shemo in to obravnava prioritetno. Slovenija je bila pozvana, da posreduje dodatne informacije glede obsega upravičencev ter o poteku in izidu prijateljske poravnave s pritožniki.

Sprejeta je bila tudi odločitev, da se o vsebini navedenega primera razpravlja septembrskem 1179. zasedanju Odbora ministrov.