Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
23.11.2010  

Obisk strokovnjakov Sveta Evrope za manjšine, 15. – 18. november 2010

Strasbourg - Od 15. do 18. novembra 2010 je bila v Sloveniji na obisku delegacija Svetovalnega odbora Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin. Obisk je potekal v okviru zaključnega dela tretjega kroga poročanja Vlade RS po Okvirni konvenciji Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin. 

Delegacija je obiskala romsko skupnost v treh naseljih pri Murski Soboti, madžarsko narodno skupnost v Lendavi ter italijansko narodno skupnost v Kopru. Sprejel jo je tudi novi župan Občine Piran, dr. Peter Bossman. Zadnji dan obiska se je delegacija sestala s predstavniki pristojnih ministrstev, vladnih služb in uradov, na katerem so bila kot glavna vprašanja v zvezi z izvajanjem konvencije izpostavljena: dosledno izvajanje sprejete slovenske manjšinske zakonodaje; problematika Romov; novosti, ki naj bi jih manjšinam prinesel novi zakon o RTV; uporaba manjšinskih jezikov na območju dvojezičnih občin ter učenje jezikov manjšin; politična in gospodarska participacija manjšin; nekateri problemi italijanske in madžarske narodne skupnosti in reševanje problematike izbrisanih. 

Svetovalni Odbor bo na podlagi svojih ugotovitev do marca 2011 izdelal mnenje o Sloveniji, ki ga bo Vlada RS dobila v pripombe.