Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
05.02.2015  

Slovenija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulsko konvencijo)

Strasbourg, 5. februar 2015 – začasna odpravnica poslov na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu Evrope Barbara Sušnik je generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjørnu Jaglandu predala listino o ratifikaciji Konvencije o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulske konvencije). Konvencijo je Svet Evrope sprejel 11. maja 2011, v veljavo pa je stopila 1. avgusta 2014. Istanbulska konvencija je prvi in hkrati najobsežnejši mednarodni pravni instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, in uvaja tudi poseben nadzorni mehanizem.