Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
26.04.2010  

Stalni predstavnik Damjan Bergant deponiral listino o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma

Stalni predstavnik RS pri Svetu Evrope veleposlanik Damjan Bergant je 26. aprila 2010 pri namestnici generalnega sekretarja Sveta Evrope Maud de Boer Buquicchio deponiral listino o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma. Republika Slovenija je to konvencijo ratificirala 26. marca 2010 in s tem postala 19. država pogodbenica.