Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
18.06.2012  

Odbor ministrov sprejel resolucijo o implementaciji Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin v Avstriji, 13. junij 2012

Strasbourg - Odbor ministrov Sveta Evrope je na svojem 1145. zasedanju, 13. junija 2012, sprejel resolucijo o implementaciji Okvirne konvencije o varstvu narodnih manjšin v Avstriji.

Avstrija je ratificirala Okvirno konvencijo Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin 31. marca 1998, tokratna resolucija pa je rezultat že tretjega nadzornega cikla. Mnenje o implementaciji konvencije ter položaju manjšin v Avstriji je pripravil Svetovalni odbor strokovnjakov Sveta Evrope.

V resoluciji Odbor ministrov Avstrijo med drugim poziva, da podvzame odločne korake glede spremembe zakonodaje o narodnih manjšinah in zagotovi konsistentno in vključujoče varstvo pravic narodnih manjšin, ter da zagotovi celovite in učinkovite konzultacije s predstavniki narodnih manjšin preden sprejme spremembe ustrezne zakonodaje.

Sprejeta resolucija je dostopna tukaj.

Vsa poročila Avstrije po konvenciji ter mnenja Svetovalnega odbora in do sedaj sprejete resolucije so dostopne tukaj.