Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
16.02.2012  

Svet Evrope sprejel Strategijo o pravicah otrok, 15. februar 2012

Strasbourg - Odbor ministrskih namestnikov je na svojem 1134. zasedanju, 15. februarja 2012, sprejel Strategijo Sveta Evrope o pravicah otrok (2012-2015). Cilj strategije je implementacija temeljnih standardov na področju varstva in promocije pravic otrok. Strategija bo zagotavljala usmeritve, pomoč in podporo 47 državam članicam pri doseganju standardov v praksi.

Cilji strategije so: promocija otroku prijaznih storitev in sistemov (na področju pravosodja, zdravja in socialnih služb), eliminacija vseh oblik nasilja do otrok (vključno s spolnim nasiljem, trgovanjem, telesno kaznijo in nasiljem v šolah), zagotavljanje pravic otrok v ranljivih položajih ter promocija participacije otrok.

V skladu s strategijo bo Svet Evrope, z namenom večanja zavesti o spolnem izkoriščanju in spolni zlorabi otrok, odločil o Evropskem dnevu boja proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, kar je predlagala Slovenija.

Več informacij : www.coe.int/children