Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
24.05.2012  

Državni sekretar dr. Cerar na 122. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope

Strasbourg 23. maj 2012 Državni sekretar dr. Božo Cerar se je udeležil 122. zasedanja Odbora ministrov Sveta Evrope. Teme letošnjega zasedanja so bile: dolgoročna učinkovitost nadzornih mehanizmov Evropske konvencije človekovih pravic, politika Sveta Evrope do sosedskih regij, proces reforme Sveta Evrope, zaščita človekovih pravic na območjih, prizadetih zaradi konflikta v Gruziji ter zaščita človekovih pravic v Evropi na splošno.

Republika Slovenija je v pisni izjavi izpostavila pomen reforme Sveta Evrope in učinkovitega delovanja Odbora ministrov. Pozdravila je sprejem Brightonske deklaracije o reformi Evropskega sodišča za človekove pravice. Prav tako je pozvala k bolj intenzivnemu sodelovanju Sveta Evrope z drugimi mednarodnimi institucijami, prvenstveno z EU in OVSE.

Državni sekretar dr. Cerar je v svojih nastopih poudaril pomen spoštovanja vrednot in standardov Sveta Evrope na področju varstva človekovih pravic, pravne države in demokracije ter pomen celovite implementacije konvencij, posebej Evropske Konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Opozoril je, da sedanja gospodarska situacija v mnogih državah lahko potencira negativne učinke predvsem pri najbolj ranljivem delu prebivalstva kot so na primer manjšine. Poudaril je pomen varnosti, stabilnosti in demokratičnega razvoja soseščine Sveta Evrope v Južnem Sredozemlju in Srednji Aziji, kar je mogoče doseči s podporo in pomočjo pri doseganju vrednot in standardov Sveta Evrope, ki so univerzalne, državam, ki to želijo. Spodbujati je potrebno pristop teh držav k relevantnim konvencijam Sveta Evrope, podpora pa je potrebna predvsem na področju učinkovitosti pravosodja, volilne zakonodaje, ustavnih reform, boja proti korupciji, enakosti med spoloma, svobode izražanja ter razvoja civilne družbe.

Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn Jagland je predstavil poročilo o implementaciji in razvoju sosedske politike Sveta Evrope ter napredka pri procesu splošne reforme organizacije.

Na zasedanju je dosedanja predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope Velika Britanija predala predsedovanje Albaniji, ki bo Odboru ministrov predsedovala prihodnjih šest mesecev.

Odbor ministrov je najvišji organ odločanja v Svetu Evrope, ki praviloma zaseda enkrat letno in sprejema vsebinske in proceduralne odločitve v zvezi z delovnimi področji organizacije, proračunom in obveznostmi držav članic ter razpravlja o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti na podlagi priporočil Parlamentarne skupščine ter Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. V tem organu je zastopanih vseh 47 držav članic Sveta Evrope.