Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
07.09.2011  

Slovenija ratificirala dve listini Sveta Evrope s področja lokalne samouprave, 6. september 2011

Strasbourg - Republika Slovenija je preko Stalnega predstavništva pri Svetu Evrope v Strasbourgu 6. septembra 2011 pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjørnu Jaglandu deponirala listini o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (CETS No. 207) in Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij (CETS No. 206).

Oba protokola sta bila podpisana v Utrechtu 16. novembra 2009 ob Konferenci ministrov Sveta Evrope, pristojnih za lokalno in regionalno samoupravo.