Stalno predstavništvo RS pri Svetu Evrope /Novice /
08.09.2011  

Slovenija podpisala Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, 8. september 2011

Strasbourg - Veleposlanik in stalni predstavnik Damjan Bergant je v imenu Republike Slovenije 8. septembra 2011 podpisal Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (CETS No. 210). V imenu Sveta Evrope je podpisala namestnica generalnega sekretarja Maud de Boer-Buquicchio.

Konvencijo je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel na svojem 1111. zasedanju 7. aprila 2011, za podpis pa je bila odprta na ministrskem zasedanju v Istanbulu 11. maja 2011.